Home
Veiligheidscoördinatie en energieprestatie EPB/EPC
Login
Contact

Veiligheidscoördinatie

Waarom heeft u een veiligheidscoördinator nodig?

Een veiligheidscoördinator geeft advies in verband met de te nemen preventiemaatregelen bij de bouw van een nieuwe woning of de herstelling van een bestaande woning. Op die manier kunnen de werken op een veilige en gezonde manier worden uitgevoerd. De wet verplicht u een veiligheidscoördinator aan te stellen voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. De veiligheidscoördinator moet er immers voor zorgen dat het risico dat ontstaat als gevolg van het (tegelijk) werken met verschillende aannemers wordt ingedijkt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als officieel gecertificeerde veiligheidscoördinator bieden wij u de nodige ervaring en beroepskennis om u bij te staan. Tijdens de ontwerpfase van uw bouw- of verbouwingsproject, en dus reeds voor de start van de werken, stellen wij een gezondheids- en veiligheidsplan op. De aannemers kunnen de dit vervolgens verwerken in hun lastenboeken. Tijdens de werken zelf komen wij regelmatig langs voor controle en wordt elk verslag bijgehouden in een coördinatiedagboek. Na de werken bezorgen wij u een postinterventiedossier met daarin alle maatregelen die u zou moeten nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken. Is uw bouwwerf kleiner dan 500 m², dan is het coördinatiedagboek niet meer verplicht en mag er een vereenvoudigd gezondheids- en veiligheidsplan en postinterventiedossier worden opgesteld. Aarzel niet en neem contact met ons op voor verdere informatie via onze contactpagina.

Energieprestatie

EPB Energieprestatie en binnenklimaat

EPC Energieprestatiecertificaat

Erkend energiedeskundige EPC (verkoop en verhuur) Erkend energiedeskundige EPB (renovatie en nieuwbouw)